Share this post!

In this video, we talk about development during the grade school or elementary school years. Ano and mga expected skills ng mga batang 6 years old and up? Kelan sila expected matutong magbasa? Magsulat? Marami rin po kaming mga tips kung paano matulungan ang iba ibang aspects ng development ng mga bata. Mahalaga ang lahat ng aspects ng development nila: motor, language, personal or life skills, social skills, and cognitive skills – hindi lang po academics.

.

What we talk about in this video

 • Developmental Milestones and Red Flag Signs
  • 0:53 Watch our other videos too on toddler and preschool development!
  • 1:07 Kelan ang school age years?
  • 1:41 Growth during the school age years
  • 2:10 Gross motor development: development ng pag galaw
  • 2:48 Fine motor development: development ng mga kamay at daliri (pagsusulat, pag drawing); Paano sila tulungan na mag improve ng handwriting skills?
  • 4:08 Language development
  • 5:38 Paano sila tulungan para ma develop ang language and reading skills?
  • 5:59 Milestones in learning to read
  • 7:43 Kelan dapat mag alala kung hirap pa magbasa?
  • 8:30 Ang batang may learning disability, “underachiever” at “kulang sa effort” lang ba siya? Bakit mahalagang malaman kung may learning disability ang isang bata?
  • 10:14 Development of personal and social skills
  • 11:14 Kelan dapat independent na ang bata sa self-care skills?
  • 12:19 Cognitive and academic skills: Ano ang mga dapat nilang alam?
  • 16:09 Theories of development: Ano ang ibig sabihin ng industry vs inferiority?
  • 16:51 Ano ang mga dapat naiintindihan ng bata sa edad na ito?
  • 17:56 Moral development
  • 19:01 Dapat ba maaga matuto magsulat ng “script” na letters?
  • 19:47 Ano ang ibig sabihin ng concrete operational stage? Bakit ito mahalaga para sa discipline and behavior?
  • 21:21 Bakit pwedeng hirap pa sa math word problems ang mga batang below 8 years old?
  • 23:05 Red flag signs in cognitive development
  • 24:00 Mahalaga ang vision and hearing!
 • 25:27 Tips on Helping School Age Kids with Development and Behavior
  • 26:14 One important thing we can do to encourage better behavior
  • 28:06 Setting a special time with our kids
  • 28:48 One important way to have special time with our kids even during busy days – and the benefits to their development if we do this
  • 30:32 Tips for busy parents
  • 32:58 Knowing your child’s interests
  • 34:14 Experiences and tips on homeschooling and online schooling
  • 34:38 Doc Jack shares tips based on his experience with his kids’ online schooling, and balancing working from home with online schooling
  • 36:57 Doc Janys shares tips based on her experience with homeschooling
  • 38:42 Setting homeschooling rules; including physical activity

More Resources For You:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *